Kategorie

Nejprodávanější produkty

  • Zákaznický servis Zákaznický servis

Novinky

Slevy

Najdete nás na Facebooku

Reklamační řád

 

V našem internetovém obchodě poskytujeme podmínky pro uplatnění reklamací, které jsou v souladu s platným obchodním nebo občanským zákoníkem.

Prodávající (dodavatel) poskytuje záruku na kvalitu a úplnost dodávaného zboží. Na veškeré zboží objednané prostřednictvím e-shopu je poskytována záruční lhůta specifikovaná u výrobku. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Zásilková služba dodá a kupující převezme od zásilkové služby zboží, které uhradí kupní cenu. Součástí zásilky je dodací list nebo záruční list. Faktura může být součástí balení, nebo zalána klientovi samostatně ať již elektronicky, nebo písemně.  V případě vlastního odběru zboží na naší partnerské prodejně Vám bude po zaplacení vystaven doklad o koupi a potvrzen záruční list prodejnou.

Při uplatnění reklamace se musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího a je v záruční lhůtě. K tomuto účelu doloží doklad o koupi nebo potvrzený záruční list.

Pokud je zboží dodáno přepravcem v porušeném obalu nebo má-li kupující při převzetí podezření nebo pochybnosti, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží.

Reklamaci nemůže kupující uplatnit v případě, že se jedná o vady, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nedodržením podmínek pro užívání zboží (např. i uložením matrace na špatný typ podložky, nebo nevhodný rošt), nešetrným zacházením, neodbornou manipulací a montáží, neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů. Při zakoupení nábytku a matrací je kupující povinen se řídit návodem na ošetřování matrace, který je součástí příbalového letáku.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním. Běžným opotřebením se rozumí změna barvy použitých materiálů, která může být způsobena atmosférickými vlivy, opotřebení potahu (např. zvlnění materiálu, změna rozměrů, žmolkování), částečné změknutí použitých (výplňových) materiálů (ČSN EN ISO 3385), trvalá deformace (proležení), která nepřesahuje 20 % celkové výšky jádra matrace.

Reklamaci uplatňujte, včetně fotografické dokumentace a kopií nutných dokladů, písemně prostřednictvím emailu na adresu: info@bezvaspani.cz nebo poštovní službou. 

- v případě dodaní objednaného zboží prostřednictvím kamenné prodejny uplatní kupující reklamaci v partnerské prodejně, kde kupující zboží převzal.

- reklamovaná matrace musí být řádně vyčištěna, zbavena nečistot a hygienicky nezávadná dle obecných hygienických zásad. Matrace musí být  vhodně zabalena, aby nedošlo k jejímu dalšímu poškození a ušpinění.

 (1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného  odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 (2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 (3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

O způsobu vyřešení Vaší reklamace budete písemně vyrozuměni. Zboží z vyřízené reklamace bude zasláno na náklady výrobce zpět do prodejny nebo přímo na Vámi určenou adresu.

V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zboží zákazník řádně využívat.

 Po uplynutí záruční doby pro daný výrobek zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této době uplatněny. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.